Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
Αίτηση Μείωσης Μισθώματος