Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου